1. Stenläggningen

Gården utanför bävrarnas dator-klubbhus ska få ny stenläggning av vita och svarta plattor. Formatet blir en kvadrat med 9 rader och 9 kolumner.

En designer planerar beläggningen och lägger till en extra kontrollrad och -kolumn för att försäkra sig om att inga misstag förekommer.

Om antalet svarta kakel i en rad är jämnt, så markerar designern fyrkanten i kontrollkolumnen längst till höger med svart. Annars är den vit.

Om antalet svarta kakel i en kolumn är jämnt, så markerar designern fyrkanten i kontrollraden längst ned med svart. Annars är den vit.

Så här ser stenläggningen ut när den är färdig (även kontrollkolumnen och kontrollraden är utritade):


Designern är säker på att det inte fanns några misstag i den extra kolumnen eller raden. Det skedde dock ett misstag när plattorna lades ut. Kan du se vad som blivit fel?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.