15. Grupparbete

Eleverna i en klass delades in i fyra grupper för att genomföra ett grupparbete. Alla grupper delade sedan upp arbetet mellan individerna i enskilda uppgifter. Tre av grupperna har kunnat slutföra alla sina uppgifter, men en av grupperna blev inte klar. Vad har hänt?

För att undersöka vad som hände, analyserade de smartaste eleverna Ada och Charles de fyra grupperna. De upptäckte att de flesta gruppmedlemmarna fick vänta på andra gruppmedlemmar, innan de kunde börja med sin egen uppgift.
Ada och Charles gjorde en skiss för varje grupp (A, B, C och D). En cirkel representerar en person. En pil mellan person 1 och person 2 betyder att person 1 måste klara av sin uppgift innan person 2 kunde börja med sin uppgift

Vilken av de här bilderna beskriver den grupp som inte blev klar?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.