6. Lager

En snickare i Bäverbyn använder 31 lagerbyggnader, numrerade 1 till 31. En dag glömmer hon hur många lagerbyggnader hon har fyllt. Hon vet endast att hon har fyllt dem i stigande nummerordning.

För att minimera antalet lager hon behöver söka igenom gör hon så här:

Först öppnar hon det mittersta lagret, nummer 16.


Beroende på vad som finns i lagret gör hon följande:

  • Om lager 16 är tomt, så söker hon bland lager 1 till 15 genom att öppna det mittersta lagret bland dessa, dvs nummer 8 och upprepa proceduren.
  • Om lager 16 är fyllt, så söker hon bland lager 17 till 31 genom att öppna det mittersta lagret bland dessa, dvs nummer 24 och upprepa proceduren.


Genom att upprepa denna procedur får snickaren reda på att lager 1 till 15 är fyllda. Hur många lager var hon tvungen att öppna för att komma fram till detta?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.