8. Roliga sekvenser

Tor Bäver håller på att skriva ett roligt datorprogram och har därför definierat "roliga sekvenser" av tecken.

En rolig sekvens är en sekvens av tecken som antingen är

  @            eller

  $$$X      där X är en rolig sekvens, eller

  %Y**       där Y är en rolig sekvens.

 

Tre exempel på roliga sekvenser är @ , $$$$$$@ och %$$$@** . Tre exempel på teckensekvenser som inte är roliga sekvenser är @@ , $$$# och %@**$$$ .

Hur många av följande tre teckensekvenser är roliga sekvenser?

%$$$$$$@**
$$$$$$%**@
%$$$%@****


Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.