1. Färgmall

Värit

I RGB-färgmallen (Red-Green-Blue) så blandas färgerna rött, grönt och blått i olika mängder för att få fram andra färger. 

 

I dialogrutan nedan så sätter vi nu även "Grön" och "Blå" till maxvärdet 255 (nere till höger).

Vilken färg får vi?

Väripaletti

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.