12. Sesam öppna dig

Bill Bäver hittade en skattkista i skogen, med en fastsatt papperslapp på. På pappret stod ”MEXFF”, och på kistan fanns ett lås som öppnas med fyra bokstäver. Eftersom kistan inte öppnades med bokstäverna som stod på papperslappen, tänkte Bill att det måste vara en ledtråd till riktiga lösenordet. Han tänkte att varje bokstav skall ändras till någonting annat enligt en viss regel. Bokstävernas ordning får inte ändras.

Vilket är lösenordet?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.