1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8. Äpplen i korgar

Bredvid dig står en korg full med äpplen. Du går igenom korgen enligt följande:

Steg 1: Du tar ett äpple ur korgen och lägger det på bordet framför dig.

Steg 2: Du tar ännu ett äpple ur korgen och jämför det med det äpple som ligger på bordet enligt följande:

  • Om äpplet i din hand är mindre än äpplet på bordet, lägger du det äpple du har i handen i en annan korg.
  • Om äpplet i din hand är större än äpplet på bordet, lägger du det äpple som ligger på bordet i en annan korg. Äpplet du har i handen lägger du på bordet. 

Du upprepar steg 2 tills ursprungskorgen är tom.

Vilket äpple blir kvar på bordet till sist?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.