1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7. Trendiga cyklar i Bäverstad

Nuförtiden vill alla i Bäverstad ha en trendig färgglad cykel. Men polisen har satt upp regler för hur en cykel får se ut.

Du kan se i träddiagrammet nedan om en cykel uppfyller polisens regler eller inte. Med början från den så kallade roten (överst i figuren) visar träddiagrammet i varje steg vilka val som är tillåtna, utifrån de val som redan är gjorda.

Tillåtna cyklar

Vilken av följande cyklar uppfyller inte specifikationerna?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.