1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3. Röksignaler

För länge sedan vaktades Japan av ninjor. I nödsituationer använde de röksignaler för att kommunicera med varandra.

 

I bilden ovan markerar den röda punkten platsen för ninjornas fort. De ljusblå punkterna är platser, som man kan skicka röksignaler från. En linje mellan två närbelägna punkter visar att en röksignal i den ena punkten också syns i den andra, och vice versa. Några Ninjas står vakt vid varje punkt dagarna i ända och skickar iväg en röksignal 1 minut efter att de sett röksignal i en närbelägen punkt (dvs. en punkt som är kopplad till deras punkt med en linje).

Anta att en röksignal tänds i fortet. Hur lång tid tar det tills en signal kommer att vara tänd i alla punkter?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.