1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

14. Godisburkar

Bävrarna Kalle och Judith har 3 godisburkar var. Varje godisburk kan beskrivas som en kombination av följande egenskaper:

  • burken är öppen eller stängd
  • det finns röda karameller i burken eller inte
  • det finns gröna klubbor i burken eller inte
  • det finns blå ringar i burken eller inte
  • formen på burken

Alla Kalles burkar har en eller flera gemensamma egenskaper. Även alla Judiths burkar har en eller flera gemensamma egenskaper.  Kalles burkar Judith's burkarFråga

 

Vilken burk har både de egenskaper som alla Kalles burkar har, men även de egenskaper som alla Judiths burkar har?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.