5. Game of Life

 

SukupolvetGame of Life spelas på ett rutnät där vissa celler är upptagna och övriga är tomma. Varje cell har åtta grannar. I varje omgång skapas nästkommande generation från den nuvarande generationen enligt vissa regler. Några av de celler som är upptagna kommer att  (är tomma i nästa generation). Några av de tomma cellerna kommer att befolkas (är upptagna i nästa generation). I bilden här intill ser du ett exempel från den första och den andra generationen.

Reglerna är följande:

En cell som är upptagen kommer att

  • dö av ensamhet om den har en eller inga grannar (orange i exemplet).
  • dö av överbefolkning om den har fyra eller fler grannar (röd i exemplet).
  • överleva om den har två eller tre grannar.

 En cell som är tom kommer att

  • befolkas om den har exakt tre grannar (gröna i exemplet).

 

T-muotoinen sukupolvi

 

 

Antag nu att vi startar med den T-formade förstagenerationen som visas till höger.

 

Vilken av följande bilder beskriver nästa generation?

Vastausvaihtoehdot

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.