4. Musiksamling

Bertil bäver har en stor samling med mp3-musik. Hans nya MP3-spelare tillåter inte att filnamnen är längre än 8 tecken. Därför namnger Bertil filerna enligt följande

  • De första tre tecknen av filnamnet är de första tre tecknen av bandet
  • De nästföljande tre tecknen på filnamnet är de tre första tecknen från albumet
  • De två sista tecknen är ordningsnumret på sången på CD-skivan
  • Om det finns två filer som borde ha samma namn, så kommer det sjätte tecknet att förändras till nästkommande
    (A -> B, B -> C, …, Z -> A) tills ett ledigt filnamn hittas.

Så här ser hans samling ut just nu: 

BEABOX01 BEABOX02 BEABOX03 BEABOX04 BEABOX05
BEABOY01 BEABOY02 BEABOZ01 BEABOZ02 BEABOA01
BEABOA02 BEABOA03 BEABOA04 BEABOA05 BEABOB01
BEABOC01 BEABOC02 BEABOC03 BEABOD01 BEABOD02

 

Bertil vill nu lägga in följande sång i sin samling:

Band: Beatles
Album: Boxed Set, CD 5
Ordingsnummer: 03

Vad kommer filens namn att bli?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.