1. Trämuseet

I museet för postmodernistisk träkonst finns ett intelligent säkerhetssystem som upptäcker inkräktare. En inkräktare är en person som har tagit sig in på museet, men inte via ingången.

När en person kommer in eller lämnar ett rum, observerar systemet exakt hur många personer som befinner sig i varje rum och registrerar detta i en tabell. Systemet hänför alltid varje person i museet till ett visst rum. Det kan hända att flera personer går in eller lämnar ett rum samtidigt.

Bilden visar hur museets fyra rum ligger i förhållande till varandra, och tabellen visar säkerhetssystemets registreringar en viss förmiddag när en inkräktare kunde gripas.

Tid Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4
10:00 2 0 0 0
10:07 3 0 0 0
10:08 2 1 0 0
10:12 4 1 1 0
10:13 2 2 3 0
10:17 5 2 2 1
10:20 4 1 2 2

Fråga: Vid vilken tidpunkt upptäckte systemet en inkräktare?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.