1. Dammbyggnader

Bävrar som lever i ett område med sjöar använder bäckar för att träffa varandra. En del bävrar bygger fördämningar för att stänga bäcken, det vill säga hindra vattnet från att flyta i bäcken. Om en bäver skall passera en fördämning, måste bävern stiga bort ur vattnet för att fortsätta sin resa.

Bävrarna vill dock alltid kunna nå varandra utan att behöva lämna vattnet.

I följande bilder ser du flera olika områden, med sjöar och bäckar som förbinder dem. Varje röd cirkel markerar en plats där det går att bygga en fördämning. I en del områden kan en eller flera bäckar utgöra en svag punkt: om en av dessa bäckar stängs av kan inte bävrarna komma till de andra bävrarna utan att lämna vattnet.

Vilket av följande områden har ingen svag punkt?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.