1. Sköldpaddan Cassy

Sköldpaddan Cassy bor i Matrisland på en åker som är uppdelad i ett rutfält om 5 x 5 rutor. Hon älskar att äta sallad. Varje morgon vill hon besöka alla rutor på åkern för att se om några nya salladsplantor kommit upp. Hon börjar i den mittersta rutan med blicken vänd mot höger.

Skapa ett program som Cassy kan använda för att besöka alla rutor på sin åker:

  • Programmet har formen av en serie (högst 4) instruktioner som upprepas exakt 5 gånger i en så kallad loop.
  • Klicka på instruktionerna till vänster för att sätta dem i loopen.
  • Du kan använda varje instruktion mer än en gång.
  • Notera att R är en räknare. När din loop körs första gången är R = 1, när den körs andra gången R = 2 etc.
  • Prova ditt program genom att klicka på "Testa". Glöm inte att trycka på Svara när du är nöjd med ditt program.

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.