9. Svårläst

Bävrarna Alexander och Brita skickar varandra meddelanden. Orden förändras genom följande steg.

Till exempel, ordet “BEAVER” förändras till “WBFCSF”

 

Bävern Brita tar emot följande meddelande “PMGEP” från Bäver Alexander. Vad vill Alexander säga?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.