1. Högtalare i en by

I Bäverby sätter man upp högtalare för att kunna ropa ut viktiga meddelanden till byborna. Från varje högtalare når ljudet ut till de 12 närmaste "rutorna" så här: 

I figuren nedan syns en karta över Bäverby.

Placera ut ett så litet antal högtalare som möjligt så att meddelanden kan nå alla hus.

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.