6. Ceremoni

I bävrarnas värld ingår många delar då man anordnar en ceremoni. För att det ska bli en ordentlig ceremoni måste delarna göras i rätt ordning.


Figuren visar alla delar i en ceremoni. Pilarna indikerar vilken eller vilka delar som måste ha gjorts innan en viss del kan göras.
Exempelvis måste Trumvirvel och Långt tal ha avslutats innan man börjar Dansföreställningen.

 

 

Ändra ordningen på delarna, genom att klicka på upp- och nedknapparna, så att ordningen följer reglerna för en ordentlig ceremoni.

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.