4. Stockmönster

Bävrar gillar att göra strukturerad konst av stockarna de gnager av. Varje konstverk startar med en ensam stor stock. Den byts sedan ut  mot en specifik sekvens av mindre stockar. Sedan byts varje liten stock ut mot samma specifika sekvens av ännu mindre stockar. Här är några exempel:

Start Första bytet Andra bytet

 

Vilket första byte leder till följande figur efter andra bytet?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.