3. Säkert nätverk

Bävrarnas Telefonbolag vill bygga torn för mobiltelefoni på Blåsiga ön. Sådana torn har en räckvidd som beskrivs av en cirkel runt tornet. Om två cirklar, från två olika torn överlappar varandra, säger man att tornen är kopplade. Dessutom kan två torn kommunicera via en sekvens av andra torn, om alla tornen är inbördes kopplade.

Vinden på ön blåser ofta ner tornen. Därför måste man bygga tornen så att det fortfarande är möjligt att kommunicera via de övriga tornen om ett torn blåser ner.

 

Vilket av de fyra alternativen uppfyller kraven på hur tornen skall byggas?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.