16. Fånga monstret

I Bäverslottets källare bor ett monster. Det gömmer sig någonstans bland de gula cellerna. De grå cellerna är väggar där monstret inte kan finnas.

Du vill fånga monstret. Du gör detta genom att placera röda stenblock som blockerar delar av källaren så att inte monstret kan gå dit.

Testa själv! Du klickar på en cell för att placera ett stenblock där. Du kommer då att se att det blir färre gula celler kvar där monstret skulle kunna gömma sig. Du har fångat monstret när det bara finns en gul cell kvar.

Fånga monstret genom att använda så få röda block som möjligt.

 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.