11. Hotellet

På Hotell Dammen är rummen numrerade med två siffror:

  • Den första siffran visar på vilken våning rummet finns.
  • Den andra siffran indikerar avståndet från hissen till rummet.
  • Rummen på varje våning är ordnade enligt bilden nedan.

 

Gästerna på hotellet vill anstränga sig så lite som möjligt. Ju närmare hissen rummet ligger, desto bekvämare är det för gästen. Om flera rum har samma gångavstånd så föredrar gästen rummet på lägst våning. Rum 32 är alltså bekvämare än rum 15, medan rum 22 är bekvämare än rum 32. 

Hotellet har för tillfället 10 lediga rum: 12, 25, 11, 43, 22, 15, 18, 31, 44, 52.

 

I vilken ordning kommer dessa rum att ges ut till nya gäster, om man alltid ger ut det bekvämaste rummet först?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.