3. Bävrarnas hemliga språk

Med bävrarnas hemliga språk förändrar man orden enligt följande regler:

  • Sök ordets mitt, som antingen är mittenbokstaven eller mellan två mittersta bokstäverna. 
  • Numrera alla bokstäver till vänster om mitten från vänster till höger.
  • Numrera också alla bokstäver till höger om mitten, från höger till vänster.
  • Byt alla bokstäver med samma udda nummer sinsemellan.

Exempel:

Esimerkkikuva

Börje Bäver använder kodspråket för att göra ordet MINIRÄKNARE hemligt. Vad blir MINIRÄKNARE på bävrarnas kodspråk?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.