1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Bäverns vänner

I bilden ser du nio dammar som är anslutna till varandra med kanaler..

Bob bor i den mittersta dammen och hans vänner bor i de övriga dammarna. Siffran i en damm anger hur många vänner som bor i den dammen.

Bob bestämmer sig för att hälsa på sina vänner. Han börjar hemifrån och simmar varje dag längs med en kanal till en ny damm, träffar där sina vänner och stannar över natten. Följande morgon simmar han vidare.

 

Bob vill besöka så många olika vänner som möjligt.

Hur många vänner kan han som mest besöka under fyra dagar, om han börjar simma hemifrån och kan sluta var som helst?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.