14. Längdordning

Ordna pojkarna i längdordning genom att flytta dem med musen. Försök använda så få flyttningar som möjligt. Den längsta pojken ska komma först och den korta sist. Det ska gå att få barnen i längdordning genom endast tre flyttningar.

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.