4. Rita och följ

En liten ritande robot, DrawBot, kan flytta sig på golvet, rita på golvet eller följa en rak linje som den har ritat tidigare. DrawBot kan utföra fyra instruktioner:

kvadrat: DrawBot ritar en kvadrat. I hörnen svänger den mot höger.

 

Triangel: DrawBot ritar en triangel. I hörnen svänger den mot höger.

 

: DrawBot flyttar sig till nästa hörn längs med en tidigare ritad linje.

sväng: DrawBot svänger sig mot höger till följande ritade linje.

 

Man kan ge DrawBot en följd av instruktioner. Till exempel skulle följden kvadrat, gå, triangel få DrawBoten att rita följande bild.

Vilken av sekvenserna nedan kommer att rita upp följande bild? Observera att DrawBoten kan starta var som helst.

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.