17. ID-kort

 

För att bevisa vem man är har varje bäver ett ID-kort med ett ID-nummer och en kontrollbokstav. Bokstaven kan visa om det har blivit något fel när man skrivit ID-numret och beräknas med följande algoritm: 
1. Lägg ihop alla siffrorna i ID-numret.
2. Använd resultatet för att välja kontrollbokstav enligt följande tabell.

 

 

0,7,14,21,28,35 1,8,15,22,29,36 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25,32 5,12,19,26,33 6,13,20,27,34
T R W A G M Y

 

Fyll i kontrollbokstaven på Jonas ID-kort.

 
 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.