9. Trumma

En bäver trummar på sin mage som om det vore en trumma. Han använder följande tre noter för att skriva ner sina rytmer:

Puum: en helnot, som tar upp en hel takt.

Pum: en halvnot, som tar upp en halv takt.

Pu: en fjärdedelsnot, som tar upp en fjärdedel av en takt.

Rytmen som bävern spelar innehåller en hel del upprepningar. Bävern använder därför förkortningen
#[...] för att ange att [...] upprepas # gånger. Till exempel är “4[pu]” en förkortning av rytmen “pupupupu”.

Bävrarna använder dessutom förkortningarna A, B, C och D för att skriva ut de vanligaste rytmerna. Tecknet "/" används för att skilja takter från varandra:

A. pupupupu/ puum/

B. pupupupu/ pupupupu/

C. pumpupu/ pupupupu/

D. pumpupu/ puum/

Till exempel motsvarar bokstavsföljden AD rytmen pupupupu/ puum/ pumpupu/ puum.

 

Vilken bokstavsföljd motsvarar följande rytm?

pum 2[pu]/ 4[pu]/ pum 2[pu]/ puum/ 2[4[pu]/]/ pum 2[pu]/ puum/

 

 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.