1. Pilalfabetet

Barnen från Bäverdalen använder ett hemligt alfabet för att koda sina namn. För varje bokstav i alfabetet finns det en speciell pilbokstav i det hemliga alfabetet.

Kodningen görs så här: Först byts varje bokstav i namnet ut mot motsvarande pilbokstav. Därefter utförs en annan procedur på resultatet.

Exempelvis kodas namnet ESTER tillEster

 

Vilket namn kan gömma sig bakom kodenKod    ?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.