9. Bäversegling

Segelbäver seglar en båt på en sjö med öar. Hans mål är att segla till flaggan. Båten har en autopilot som kan programmeras för att båten skall kunna röra sig i området. Autopiloten kan föra båten från punkt till punkt i 8 olika riktningar. Till exempel kan ett kommando vara 1 N, vilket betyder att båten skall ta 1 steg i nordlig riktning, och 2 NÖ betyder att båten skall ta 2 steg i nord-östlig riktning.

Karta

Fråga:

Vilken av följande rutter är den kortaste (minst antal steg) til flaggan, om man vill undvika kollision med öarna?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.